Гарантийные обьязательства

Гарантійні зобов’язання

1. Підрядник несе перед Замовником гарантійні зобов’язання за якість і безпеку виконаних робіт Підрядником і залученими ним третіми особами згідно з умовами цього договору.

2. Підрядник несе перед Замовником гарантійні зобов’язання за якість поставлених Підрядником будівельних матеріалів.

3. Підрядник несе відповідальність за недоліки, які зумовлені неналежним виконанням своїх зобов’язань Підрядником за цим договором, виявлені у межах гарантійного рядок, крім які сталися внаслідок недоліків нормального зносу об’єкта, усадки, неналежного ремонту, проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами. У разі виявлення таких недоліків, Підрядник зобов’язаннями зобов’язаннями зобов’язаний усунути їх за свій рахунок. Гарантійний термін встановлюється 12 місяців з моменту підписання підсумкового акта приймання-здавання робіт.